Startsida Företaget Kontakt Länkar Trädgårdsgunga Designmöbler Kärnfuru fönster Avtal Barn Trädgårdsmöbler

Arbetsgång

Först diskuterar vi om vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.

När vi är överens om det så lämnar jag ett pris.

När kunden har accepterat priset så skriver vi ett avtal som reglerar när betalning ska ske och med hur mycket.

När leverans ska ske ska också framgå i avtalet.

Det normala är att kunden betalar c:a 30 - 40 % i förskott som används för inköp av material.

När pengarna finns på mitt konto beställer jag det material som behövs och börjar sedan med arbetet.

Nästa steg är att kunden gör en eller flera delbetalningar. om en delbetalning skulle utebli av någon anledning avbryts

arbetet tills dess att delbetalningen är utförd.

För att verifiera att arbetet fortskrider så skickas det digitala bilder på det jobb som utförts, via mail till kunden.

När arbetet slutförts skickas bilder på den klara produkten och slutbetalning verkställs. Därefter kan kunden

antingen hämta sin vara eller få den hemskickad.